Сұрақ-жауап

ҚДИАҒО мамандарына сұрақ қойыңыз

Біздің сайт беттерінде Сіз Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ШЖҚ РМК «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» қызметінің негізгі бағыттарымен таныса аласыз, АИТВ-инфекциясы, кең таралған дерматологиялық аурулар, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар туралы ақпарат ала аласыз.

Бұл жерде сіз өз өтінішіңізді қалдыра аласыз.

Біз оған «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221 заңда белгіленген мерзімде міндетті түрде жауап береміз.

Сіздің сұрақтарыңызға жауап алуды тездету үшін, мәселенің мәнін нақты және толық баяндауды сұраймыз. Сұрақ қою алдында блог материалдарынан жауап іздеген жөн. Сіздің сұрағыңызға жауап бар болуы мүмкін,және сіз қажетті ақпаратты оңай аласыз.

Өтініш, диагнозды сұрақ аясында тарауларының бірі:

  • диагностика — қайда тексеруден өту, қандай мерзімде, тексеру нәтижесін қалай түсіндіру керек;
  • диспансеризация және медициналық көмек-қашан, кім тағайындайды, ауру белгілері;
  • алдын алу — АИТВ инфекциясын жұқтырудың алдын алу мәселелері бойынша кеңес беру.

Өтініш этика нормалары мен жазу ережелеріне сәйкес модерацияға ұшырауы мүмкін және осыдан кейін ғана жариялануы мүмкін. Сіздің сұрағыңызға жауап дайындалғаннан кейін сайтта жарияланады.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ШЖҚ РМК «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы»

Құрметті пациенттер:

  • Егер сізге сапасыз медициналық көмек көрсетілсе,
  • Егер сіз медициналық персонал тарапынан дөрекілікке тап болсаңыз,
  • Егер сізде орталық қызметкерлерінің құқыққа қарсы әрекеттері туралы мәлімет болса,
  • Егер сізде басқа себептер болса, келесі телефондарға жұмыс күндері сағат 09-00-ден бастап сағат 17-00-ге дейін хабарласуларыңызды сұраймыз.

+ 7 (727) 397-42-06 дерматология мәселелері бойынша.

Жауапты: пациенттерді қолдау және медициналық қызмет сапасын бақылау қызметінің маманы Таубаева Айнур Абимуллаевна

+ 7 (727) 397-41-90 АИТВ-инфекциясы мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсету мәселелері бойынша .

Жауапты: дәрігер Өтегенова Әлия Қазиевна

Сұрақтар бар ма? Сұраңыздар

Байсеркин Бауыржан Сатжанұлы
Бас директоры

Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта! 

На страницах нашего сайта Вы можете познакомиться с основными направлениями деятельности РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, получить информацию о ВИЧ-инфекции, наиболее распространенных дерматологических заболеваниях, инфекциях, передающихся половым путем.

Здесь Вы можете оставить свое обращение  
Мы обязательно на него ответим в сроки, установленные  законом "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" от 12 января 2007 г. № 221.

Для того чтобы ускорить получение ответов на Ваши вопросы, убедительно просим излагать суть вопроса четко и подробно. Прежде чем задать вопрос, следует поискать ответ в материалах блога. Вполне возможно, что ответ на Ваш вопрос уже имеется, и Вы легко получите необходимую информацию.

Обращение может быть подвергнуто модерации согласно нормам этики и правилам правописания, и только после этого опубликовано

Толтырылуы міндетті ұяшықтар жұлдызшамен * белгіленген
Кездейсоқ сан
Төрт таңбалы сан еңгiзiңiз

Қантар 23, 2014
Добрый день! Лежал в больнице с страным приступом болел живот и была температура. Теперь вопрос слышал что в больницах берут кровь на вич по умолчанию так ли это?
Добрый день. В больницах кровь по умолчанию не берут. Любое исследование проводится с согласия пациента. Есть перечень показаний (клинических и эпидемиологических ), при которых пациент обследуется на ВИЧ. Перед проведением теста проводится консультирование медицинскими работниками, при котором больному объясняют с какой целью он должен обследоваться.

Қантар 21, 2014
Добрый день. 2 января был сомнительный контакт. Когда и куда необходимо прийти для сдачи анализов на ВИЧ. Я живу в г. Алматы, но прописан в Костанае. Что необходимо при себе иметь и как долго перед анализом не есть? Заранее спасибо.
В г. Алматы вы можете пройти обследование на ВИЧ в поликлинике, к которой прикреплены или в Городском центре по профилактике и борьбе со СПИД (ул.Басенова 2, корпус 4). При себе необходимо иметь удостоверение личности. Если вы желаете обследоваться на анонимной основе, то документы, удостоверяющие личность, предъявлять не нужно. Анализы в центре СПИД принимаются с 9-00 до 16-00, результаты тестирования не зависят от приема пищи.

Қантар 21, 2014
Действия спид центра при положительном анализе вич? Уведомляются ли больницы по месту жительства больного? Можно ли отказаться от лечения? Выдаются бесплатные презервативы и лубриканты, в каких условиях?
При положительном результате обследования на ВИЧ ( в иммуноблоте), пациент приглашается в Центр СПИД, где проводится послетестовое консультирование в конфиденциальных условиях опытным врачом - инфекционистом, с согласия пациента может быть приглашен при необходимости психолог или эпидемиолог. В конфиденциальных условиях пациенту сообщается положительный ВИЧ – статус, дальнейшие действия, при необходимости в кризисных ситуациях оказывается поддержка психолога. Сведения о ВИЧ – статусе пациента являются конфиденциальными, они не передаются в медицинские организации по месту жительства. В интересах здоровья пациента, с его согласия , сведения о ВИЧ – статусе могут быть переданы лечащему врачу медицинского учреждения, где находится на лечении данный пациент. Специальное антиретровирусное лечение по показаниям - единственный способ для поддержания здоровья, продления качественной жизни. Лечение добровольное, с согласия пациента. Если ВИЧ – инфицированный ребенок, то лечение назначается с разрешения родителей или опекунов. В случае их отказа, в интересах здоровья ребенка, лечение может быть назначено через административные меры воздействия. Бесплатные презервативы и любриканты выдаются бесплатно представителям уязвимых групп населения в дружественных кабинетах или пунктах доверия (работникам коммерческого секса, мужчинам, живущим с мужчинами, потребителям инъекционных наркотиков).

Қантар 20, 2014
Здравствуйте я сдавал тест на ифа 1 3 4 6 месяцев отрицательно стоит ли мне еще раз сдавать просто в некоторых источниках говорят до 12 месяцев до 3-х лет
Для того, чтобы установить диагноз ВИЧ-инфекция, необходимо пройти тестирование через 1 и 3 месяца от предполагаемой даты возможного инфицирования. Если через этот период будет получен отрицательный результат, то вы не инфицированы. Но впредь необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты.

Қантар 17, 2014
Здравствуйте! скажите пожалуйста нужно ли пересдавать ифа тест на вич через 6 месяцев от контакта, если через 12 недель отрицательно? просто во многих источниках пишут что достаточно 12 недель.
Чтобы полностью исключить возможность заражения ВИЧ, пройдите исследование через шесть месяцев.

Қантар 15, 2014
Добрый день еще раз! У меня кандидоз языка! Сдавал тесты на ВИЧ на 1,3,6 и 10 месяц после сомнительного контакта- все результаты отрицательны, могу ли я исключить у себя наличие ВИЧ? И есть ли у вас специалисты у которых можно пройти консультацию по повод
Отрицательные результаты тестирования на ВИЧ через 3,6,10 месяцев после сомнительного полового контакта свидетельствуют об отсутствии у Вас ВИЧ – инфекции на данный период. Кандидоз языка является оппортунистической инфекцией для ВИЧ – инфицированного ( характерной для ВИЧ – инфекции). Кандидоз языка может протекать как самостоятельное заболевание у людей. не имеющих ВИЧ – инфекцию. На фоне сниженного иммунитета, при генерализации грибковой инфекции – как очаговый процесс, или протекает как локализованный процесс ( кандидоз языка). Вам необходимо укреплять иммунную систему. Консультацию Вы можете получить у врача-инфекциониста в любом территориальном центре СПИД.

Қантар 15, 2014
Какие основные симптомы бывают при острой стадии ВИЧ?
В большинстве своем симптомы острой ВИЧ – инфекции похожие на симптомы других инфекций: лихорадка, высыпания на коже и слизистых, увеличением лимфатических узлов, фарингит. Может отмечаться увеличение печени, селезенки, расстройство стула. Иногда развивается "асептический менингит", проявляющийся менингиальным синдромом. Такая клиническая симптоматика может отмечаться при многих инфекционных болезнях, особенно при так называемых "детских инфекциях". Поэтому острую ВИЧ-инфекцию иногда называют "мононуклеозоподобный синдром", "краснухоподобный синдром". В крови больных с острой ВИЧ-инфекцией могут обнаруживаться широкоплазменные лимфоциты ("мононуклеары"). Это еще больше усиливает сходство острой ВИЧ-инфекции с инфекционным мононуклеозом. Однако яркая "мононуклеозоподобная" или "краснухоподобная" симптоматика отмечается лишь у 15-30% больных с острой ВИЧ-инфекцией. У остальных отмечается 1 – 2 вышеперечисленных симптома в любых сочетаниях. В целом острая клиническая инфекция отмечается у 50-90% инфицированных лиц в первые 3 месяца после заражения. На фоне временного снижения CD4+ лимфоцитов развиваются вторичные заболевания – ангина, бактериальная пневмония, кандидоз, герпесвирусная инфекция – как правило, хорошо поддающиеся лечению. Эти проявления кратковременны, хорошо поддаются лечению.

Қантар 15, 2014
Добрый день, подскажите перечень профнссий, представители которых должны сдавать тест на вич при приеме на работу. Гражданин россии планирует приехать на 2 года в астану для работы маркетологом. Нужен ли тест?
Добрый день! В соответствие с законодательством Республики Казахстан, иностранцы, прибывшие на временное или постоянное проживание, в том числе с целью осуществления трудовой деятельности и не имеющие справки установленного образца страны проживания с результатами исследования на туберкулез и ВИЧ-инфекцию, проходят медосмотр, включающий флюорографическое обследование и исследование крови на ВИЧ-инфекцию, независимо от вида профессии.

Қантар 14, 2014
Здравствуйте! скажите пожалуйста достаточно ли обследования через 14 недель от контакта чтобы исключить вич? или нужно ждать еще? спасибо
Для того, чтобы установить диагноз ВИЧ-инфекция, необходимо пройти тестирование через 1 и 3 месяца от предполагаемой даты возможного инфицирования. Если через этот период будет получен отрицательный результат, то вы не инфицированы.

Қантар 14, 2014
Добрый день! Я сдавал тесты в СПИД центре в течений 9 месяцев, всегда результаты были отрицательны, сдавал эти тесты так как в результате простуды и меня были обнаружены кандиды в мазке из горла и воспалены лимфоузлы на шее, после простуды еще раз сдал по
Достаточно пройти обследование через 1 и 3 месяца с момента сомнительного контакта, если результат отрицательный, можете быть спокойным, но при условии, что у Вас постоянный половой партнер (секс только защищенный) и Вы не являетесь потребителем инъекционных наркотиков (в этом случае необходимо использовать индивидуальные шприцы).