Біздің миссия, мақсат және көзқарас

Миссия: Отандық дерматовенерологиялық мектептің мұрасын сақтау және көбейту, ол үшін заманауи медицина ғылымының жетістіктерін және дәлелді медицина ұстанымдарын халықаралық сапа және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес қолдану, дипломнан кейінгі білімнің деңгейін кеңейту, біз халықтың өмір сүру сапасын жақсартып, біздің қоғамның адамгершілік, мәдени және ғылыми құндылықтарының дамып бекіне түсуіне жағдай жасауымыз керек.

Пайымдауы: Медицина ғылымы мен білімі саласында клиника, ғылым және практиканы сапалы түрде интеграциялай алатын әлемдік деңгейдегі алдыңғы қатарлы  ғылыми-зерттеу институты болу.

Мақсаты: Дерматовенерологиялық, дерматокосметологиялық қызметті жетілдіру, ол үшін сапалы және тиімді медицина және білім беру спектрін әлемдік стандартқа сәйкес жаңғырту, кеңейту.