Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы

ҚР ДСМ ҚДИАҒО БІЛІМ БЕРУ ЦИКЛДАРЫНЫҢ 2023-2025 оқу жылдарына арналған ПРАЙСЫ 

Курстың атауы және жалпы ұзақтығы (сағат түрінде)

Оқу курсын өткізу кезеңі

  Тыңдаушылар контингенті

1 тыңдаушының оқу бағасы теңгемен

1

7R01112 «Ересектер, балалар  дерматовенерологиясы» мамандығы бойынша резидентура

2 жыл оқу

Жыл сайын

2013 жылдан кейін бітірген медициналық жоғары оқу орындарының, ЖМ, ЖПД емдеу және педиатрия факультеттерінің, түлектері

1 оқу жылы үшін 1 400 000

(ҚР резиденттері емес тұлғалар үшін 1 700 000)

2

БА - «Балалар дерматовенерологиясы» 480 с/16 кредит/8 апта

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар Дерматокосметологтар

480 000

3

БА - «Дерматокосметология (ересектер, балалар)» 600 с/20 кредит/10 апта

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар  

600 000

4

СК - "Клиникалық зертханалық диагностика"

300 сағат / 10 кредит / 5 апта

600 сағ / 20 кредит / 10 апта

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Зертханалық іс

 

300 000

600 000

5

БА  - "Дерматовенерологияның, оның ішінде балалар дерматовенерологиясының өзекті мәселелері "

-60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар

 

 

 

60 000

120 000

240 000

6

БА – "Дерматовенерологияның өзекті мәселелері"

- 60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар,

Дерматокосметологтар,

акушер-гинекологтар,

урологтар

 

 

60 000

120 000

240 000

7

БА – "Қазіргі венерологияның өзекті мәселелері"

-60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар,

акушер-гинекологтар,

урологтар, андрологтар

 

 

60 000

120 000

240 000

8

БА – "Балалар дерматологиясы"

-60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар

педиатрлар, ЖПД

 

60 000

120 000

240 000

9

БА – "Дерматовенерологиядағы, дерматокосметологиядағы, оның ішінде балалар дерматовенерологиясындағы, дерматокосметологиясындағы инновациялық технологиялар"

-60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар

 

 

 

 

 

60 000

120 000

240 000

10

БА – "Дерматокосметологияның өзекті мәселелері"

- 60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар

 

 

60 000

120 000

240 000

11

БА – "Фототерапия негіздерімен созылмалы дерматоздардың аралас терапиясы"

- 60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар

Дерматокосметологтар

физиотерапевттер

 

 

60 000

120 000

240 000

12

БА – "Клиникалық практикадағы дерматоскопия"

-60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар, онкологтар, ЖПД, МСАК мамандары

 

 

60 000

120 000

13

БА - "Генодерматоздар (тері және оның қосымшаларының тұқым қуалайтын аурулары)"

- 120 сағ / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар

дерматокосметологтар

МСАК мамандары

 

 

120 000

14

БА – Дерматовенерологиядағы, (дерматокосметологиядағы), (косметологиядағы) ішкі дермальды технологиялар"

-60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар

дерматокосметологтар

мейірбикелер

 

 

 

 

60 000

120 000

240 000

15

БА – "Трихология дерматология мен эстетикалық медицинаның симбиозы ретінде"

-60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар Дерматокосметологтар

 

 

 

60 000

120 000

240 000

16

БА – "Дерматовенерологиядағы, дерматокосметологиядағы деструктивті әдістер, дерматоскопия негіздерімен"

- 60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар Дерматокосметологтар

 

 

 

60 000

120 000

240 000

17

БА – "Дерматовенерологияның подологиялық аспектілері"

-60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар Дерматокосметологтар Психотерапевттер

 

 

60 000

120 000

240 000

18

БА– "Дерматоонкология"

 

-120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар

Дерматокосметологтар

 

 

120 000

19

БА – "Психодерматология"

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар

психотерапевттер

 

120 000

240 000

20

БА – "Клиникалық практикадағы лепрология мәселелері"

-150 сағат / 5 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар,

МСАК мамандары,

терапевттер,

невропатологтар,

травматологтар

 

 

150 000

21

БА - "Ауыз қуысының дерматоздары"

-60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар, стоматологтар клиникалық, бактериологиялық зертханалардың зертханашылары, биологтар

 

60 000

120 000

22

БА – "МСАК: ЖПД,  терапевт, стоматологтардың практикасындағы дерматовенерология (дерматокосметология) аспектілері"

- 60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар, ЖПД, стоматологтар,

терапевттер

 

 

 

60 000

120 000

23

БА  - "Дерматовенерологиядағы клиникалық-диагностикалық аспектілер"

- 60 сағат / 2 кредит

-120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерология, дерматокосметология,

ЖИТС қызметінің инфекционистері, терапевттері,

дәрігер-зертханашылар, зертханашылар

 

 

60 000

120 000

240 000

24

БА - "Дерматокосметологиядағы шұғыл жағдайлар"

- 60 сағат / 2 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар, анестезиолог-реаниматологтар

 

60 000

25

БА - "Зертханалық диагностикадағы     клиникалық зерттеудің заманауи әдістері"

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Клиникалық, бактериологиялық зертханалық диагностика дәрігерлері, фельдшер-зертханашылар, клиникалық, бактериологиялық зертханалардың зертханашылары, биологтар

 

 

120 000

240 000

26

БА - "АИТВ және вирустық гепатиттер"

- 60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Дерматовенерологтар, дерматокосметологтар,

инфекционисттер,

ЖИТС қызметінің терапевтері,

дәрігер-зертханашылар, зертханашылар

 

60 000

120 000

27

БА - "Дерматовенерологиядағы мейірбике ісі"

- 60 сағат / 1 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

-240 сағат / 8 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Медициналық колледж түлектері, мейірбикелер

 

 

60 000

120 000

240 000

28

БА - "Күнделікті тәжірибедегі корнеотерапиялық құралдар"

- 60 сағат / 2 кредит

- 120 сағат / 4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Фармацевтер,

дерматовенерологтар,

дерматокосметологтар

 

 

60 000

120 000

29

БА - "Жанамалас аурулары бар АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды жүргізу мәселелері"

- 60 сағат / 2 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Жоғары және орта медициналық білімі бар мамандар, МСАК, зертханалардың мамандары, жоғары медициналық емес білімі бар зертханалардың мамандары

 

 

60 000

30

БА - "АИТВ,  мерез және "С" гепатитінің анадан балаға берілуінің алдын алу мәселелері"

- 60 сағат / 2 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Жоғары және орта медициналық білімі бар мамандар, МСАК, зертханалардың мамандары, жоғары медициналық емес білімі бар зертханалардың мамандары

 

60 000

31

БА - "Денсаулық сақтау мамандары арасында АИТВ-ға қатысты стигма және кемсітушілік"

- 60 сағат / 2 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Жоғары және орта медициналық білімі бар мамандар, МСАК, зертханалардың мамандары, жоғары медициналық емес білімі бар зертханалардың мамандары

 

30 000

32

БА- "Медициналық көмекке байланысты инфекцияларды эпидемиологиялық қадағалау. Медициналық ұйымдардағы инфекциялық бақылау. Деконтаминация және зарарсыздандыру, тыныс алу гигиенасы, антибиотиктердің алдын алу. Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жою".

120ч/4 кредит

Топтың жинақталу шамасы бойынша

Жоғары және орта медициналық білімі бар мамандар, МСАК, зертханалардың мамандары

100 000 жеке

 

75 000

онлайн

 

«Гинекология» мамандығы бойынша 2024-2025 оқу жылына арналған ОҚУ ЦИКЛДЕРІНІҢ БАҒА ТІЗІМІ.

 

Цикл атауы және жалпы ұзақтығы (сағатпен)

Оқу курсының ұзақтығы

 Тыңдаушылар контингенті

1 тыңдаушыға оқу құны теңгемен

1

Анемиялық синдром және жүктілік (диагностикалық және емдеу алгоритмдері)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

2

Жүкті әйелдерге антенатальды күтім

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

3

Аутоиммунды синдромдар және жүктілік (АФС-ді, ҚЖЭС-ді, АИТ-ті, резус-қақтығысын диагностикалау және басқару тактикасы)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

4

Гинекологиялық эндокринология

4 кредит / 120 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

300 000

5

Балалық және жасөспірімдік гинекология

4 кредит / 120 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

300 000

6

Ұрықтың кардиотокографиясы: жүктілік және босану кезіндегі ұрықтың жағдайын бағалау

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

7

Акушерлік және гинекологиядағы антифосфолипидті синдром

30 несие бірліктері/ 30 сағат/ 1 кредит

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

30 000

8

Акушерлік және гинекологиялық науқастардағы темір тапшылығы анемиясының ағымының ерекшеліктері.

30 несие бірліктері/ 30 сағат/ 1 кредит

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

30 000

9

Практикалық ұрықтың кардиотокографиясы

30 несие бірліктері/ 30 сағат/ 1 кредит

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

30 000

10

Резус-қақтығыс жүктілікті диагностикалау, емдеу және алдын алудың заманауи аспектілері

30 несие бірліктері/ 30 сағат/ 1 кредит

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

30 000

11

Менструальдық цикл (МЦБ нұсқалары және олардың реттелуі)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

12

Акушер-гинеколог тәжірибесіндегі ультрадыбыстық диагностиканың кейбір мәселелері (тікелей сканерлеу сессиясы)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

250 000

13

Кең жолақты радиотолқындық хирургияны қолданатын кольпоскопия негіздері (практикалық дағдылар)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

250 000

14

Жатырдағы тыртық: ультрадыбыстық диагностика және бағалау әдістері

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

250 000

15

Поликистозды аналық без синдромы (клиникасы, диагностикасы, емі)

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

16

Жыныстық жетілу кезіндегі аномальды жатырдан қан кетуді диагностикалауға және емдеуге заманауи тәсілдер

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

150 000

17

Акушерлік және гинекологиядағы тромбофилиялар

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

200 000

18

Менопаузаның эндокринологиясы

2 кредит / 60 сағат

 

Ай сайын

(топ көбейген сайын)

 

Акушер-гинекологтар

200 000

 

Дипломнан кейінгі білім беру бөлімінің меңг. Оспанова С.А.

 

Орындаушы: Искакова А.Т.

397-39-45

nauka@kncdiz.kz