ЖИТС қызметі жайында "Денсаулық академиясы" журналы