Шымкент қаласында «Теңдікуақыты» тақырыбындаоқушыларарасындағылыми-практикалық форум өтті

 

Қараша 23, 2022

23 қарашакүніДүниежүзілік ЖИТС-пен күрескүнінеорай Шымкент қаласыныңденсаулықсақтаубасқармасының «ЖИТС-тіңалдыналужәнеоғанқарсыкүресжөніндегіорталығы» жәнеҚоғамдықденсаулықсақтауинститутыныңұйымдастыруыменСаттарЕрубаеватындағы №24 ІТ мектеп-лицейінде АИТВ-инфекцияныңалдыналуынаарналған, оқушыларарасындағылыми-практикалық форум өтті.

Шараныңашылуында Шымкент қаласыбілімбасқармасыныңбасшысыТажиеваЖанатАрысбекқызықатысушыларғасәттіліктілеп, өсіпкележатқанжастарарасында АИТВ-инфекцияныңалдыналужұмыстарытәрбиепроцесініңбірбөлігіболуғатиістіекеніңайтып, қатысушыларғасәттіліктіледі.

Мектепғимаратыныңбіріншіқабатындаоқушыжастардыңсалауаттыөмірсалтыннасихаттаужәне АИТВ-инфекцияныңалдыналуынабайланыстысуреттеркөрмесіұсынылды. Соныменқатарбейіндімамандар, медицина қызметкерлері, спортшылар, мектепоқушыларытақырыпқасәйкесбаяндамажасады.

Жиынсоңындабаяндамашылар, суреттеркөрмесінеүлесінқосқаноқушылар, белсендіқатысушылармадақтамақағазыжәнетүрлісыйлықтарменмарапатталды.

барлық жаңалықтар »