Алматыда АИТВ-мен ауыратынадамдардатуберкулездідиагностикалаудыңжаңаәдісіенгізілуде

 

Қараша 30, 2021

Қазақстанда, Алматы қаласындаалғашретпилоттықрежимде АИТВ-мен өмірсүретінадамдардатуберкулезді (ТБ) ертедиагностикалаудыңжаңаәдісіненгізубасталды.

Алматы қаласының ЖИТСалдыналужәнеоғанқарсыкүресорталығында АИТВ індетінбақылаужөніндегі Алматы моделіжобасыныңқолдауымен ЛАМтестініңарнайы ТБ пайдаланаотырып, АӨСА-датуберкулездіертедиагностикалауқолжетімдіболды. Бұләдісті ДДҰ ашылмағанклиникалықкөрінісі бар пациенттердеөкпежәнеөкпедентыстуберкулездіертедиагностикалаудыңқосымшаәдісіұсынады.

«Туберкулезді ерте диагностикалау және уақтылы емдеу АӨСА-дың  өмірі мен денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді. Өйткені, АИТВ-инфекциясы—ТБ дамуы үшін ең күшті қауіп факторы және АИТВ-оң адамдардың өлімінің басты себебі» — деп ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталықтың бас дәрігері Марат Төкееватап өтті.


Липоарабиноманнан (ЛАМ) зәр анализіне арналған сынақ жолақтары ТБ-ны АӨСА арасында және АИТВ дамуының кеш сатысында диагноз қоюға мүмкіндік береді. Олардықолдануоңайжәнеақысыз. Диагностиканыңжаңаәдісініңтағыбірдәлелі - АИТВ-мен ауыратыннауқастардақақырықтабактериялықжүктеме аз болады, бұлмикроскопияныңтеріснәтижелерініңжиілігініңжоғарылауынаәкеледі.

ЖИТС орталығының медицина қызметкерлеріарнайыоқуданөтті. Сондай-ақ ТБ ЛАМ тестілерінқолданубойыншаалгоритмдер мен нұсқаулықтаркелісіліп, бекітілді.

2021 жылдыңбіріншіқарашасына Алматы қаласының ЖИТС орталығында АИТВ-мен өмірсүретін 3810 адамесептетұр. Тек 2021 жылдың 10 айында  АИТВ өмір сүретін 40 адамға  туберкулез диагнозы қойылған.

Марина Максимова

барлық жаңалықтар »